ATENŢIE ! – Conferinţa Pastorală de toamnă pe data de 30 octombrie 2012

Marţi, 30 octombrie 2012, se va desfăşura în Protopopiatul Lehliu, Conferinţa Pastorală de toamnă, care va fi închinată îngrijirii bolnavilor, în strânsă relaţie cu Taina Sfântului Maslu, conform hotărârii Sfântului Sinod, în şedinţa de lucru din 17 februarie 2011.

Ca şi în primăvara acestui an, propunem ca tema mai sus menţionată să fie tratată pe 3 secţiuni de către 3 referenţi de la fiecare protopopiat, timpul alocat fiecărei părţi fiind de maxim 15 minute.

1. Primul referent

Catehizarea credincioşilor cu privire la:

a) Sănătatea ca dar al lui Dumnezeu şi responsabilitate umană;

b) Sfinţi medici în Tradiţia Bisericii;

c) Cercetarea şi îngrijirea bolnavilor – o datorie mântuitoare a fiecărui credincios.

2. Al doilea referent

Lucrarea pastorală a Bisericii şi slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor:

a) Pastoraţia bolnavilor – Hristos este prezent şi tămăduieşte pe bolnavi. Efectele crizei morale şi social-economice asupra sănătăţii spirituale şi trupeşti a omului;

b) Pastoraţia cadrelor medicale – Hristos prezent în lucrarea medicului. Efectele crizei economice în degradarea calităţii actului medical şi a asistenţei sanitare a populaţiei (migraţia medicilor şi a cadrelor medii sanitare);

c) Responsabilitatea preotului cu privire la cercetarea bolnavilor şi muribunzilor şi la administrarea în timp util a Tainei Sfântului Maslu.

3. Al treilea referent

Lucrarea social-filantropică şi medicală a Bisericii şi slujitorilor ei:

a) Prevederi statutare şi regulamentare bisericeşti, hotărâri ale Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-filantropice şi medicale;

b) Legislaţia de stat privitoare la asistenţa social-filantropică şi medicală a Bisericii;

c) Activitatea social-filantropică şi medicală a Bisericii noastre, prin instituţii proprii şi prin diferite asociaţii de profil;

d) Cooperarea instituţiilor bisericeşti de asistenţă socială şi medicală cu instituţii de stat şi organisme neguvernamentale specializate; cooperarea internaţională în acest domeniu;

e) Misiunea preotului de spital şi conlucrarea acestuia cu medicul pentru îngrijirea bolnavilor;

f) Dialogul Bisericii cu lumea medicală în problema îngrijirii bolnavilor (Comisia de Bioetică a Patriarhiei Române, Dialogul teologic-ştiinţific etc.).

Conferinţele pastoral-misionare se vor organiza la fiecare protopopiat în parte.

[]

Related Posts

Sari la conținut