Hristos Cel Înviat – Izvor de vindecare sufletească şi trupească

După cum ne încredinţează profetul Isaia: „Acesta neputinţele noastre le-a luat şi bolile noastre le-a purtat”, Hristos Cel mort şi înviat se face pentru cei credincioşi izvor de tămăduire, de viaţă şi de mântuire. El intră prin uşile încuiate, îi încredinţează pe ucenici de realitatea incontestabilă a Învierii Sale şi îi investeşte prin harul Duhului Sfânt, cu puterea de a fi iconomi ai Tainelor Dumnezeieşti, spre folosul sufletesc şi trupesc al creştinilor.

Astfel, în după-amiaza zilei de 27 aprilie, începând cu ora 17.00, la Mănăstirea Tăriceni s-a săvârşit slujba vecerniei, urmată de Taina Sfântului Maslu, în prezenţa vieţuitorilor mănăstirii şi a pelerinilor. În cuvântul de învăţătură, preacucernicul preot Cherciu Marius, de la parohia Răzvani, a vorbit celor prezenţi, despre crucea monahului şi cea a mireanului, care, duse cu îndelungă-răbdare şi credinţă statornică, devin urcuş spre Înviere. În încheiere, preacuviosul stareţ, ieromonahul Pahomie a mulţumit credincioşilor care au solicitat oficierea Sfântului Maslu, şi tuturor celor care, prin simpla lor prezenţă la sfintele slujbe, s-au făcut ctitori şi ajutători ai Sfintei Mănăstiri.

A consemnat preacucernicul preot Cherciu Marius

Related Posts

Sari la conținut