„Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat”

Potrivit învăţăturii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne spune: „dacă aţi făcut unora dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut” (Mt. 25, 40), cercetarea şi susţinerea vieţii semenilor noştri, sunt înglobate în misiunea de creştin.

Ţinând seama de acest lucru, – în data de 27 decembrie – consilierii parohiali ai comunităţii din Răzvani, în urma unei colecte, au oferit haine către două familii defavorizate şi cu mulţi copii. Valoarea hainelor a fost de 190 lei şi au provenit din donaţii.

Related Posts

Sari la conținut