Rugăciuni pentru ploi line în parohiile Rași și Sălcioara

Vineri, 15 iulie 2022, preacucernicul părinte Stoian Constantin Cristian paroh la parohia Rași alături de preacucernicul părinte Țițeica Florin de la parohia Sălcioara au mers în procesiune alături de credincioșii la o fântână la intersecția drumurilor între cele două parohii unde au săvârșit rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru ploi line aducătoare de roadă. Sunt șapte rugăciuni alcătuite în secolul al XIV-lea, de către Calist, Patriarhul Constantinopolului.

Tot poporul pleacă genunchii și capetele și însuși arhiereul sau preotul, plecându-și genunchii, cu pătrundere și inimă umilită, citește rugăciunile… Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru (…) treci cu vedere greșelile noastre și trimite ploile tale peste locurile cele lipsite, veselește fața pământului pentru săracii poporului, pentru prunci (…) Ție ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta, mărturisind păcatele noastre, deschide stăvilarele cerului, îndură-Te de bătrâni, de tineri, de pruncii de la sân (…) Doamne, știm că suntem nevrednici de îndurările Tale și că nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri. Tu ești drept, noi suntem nedrepți, Tu iubești, noi dușmănim, Tu ești îndurător, noi neîndurători… Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, auzi-ne pe noi păcătoșii și nu trece cu vederea rugăciunile noastre, nici să biruiască fărădelegea noastră mila Ta, pentru că numai de sete ne topim ci, și de alte mii de rele, trimite, Doamne, binecuvântarea ploii Tale…”

 

A consemnat preacucernicul părinte Stoian Constantin Cristian, paroh al parohiei Rași.

Related Posts

Sari la conținut